News

16.02.2015
Česká technická norma

Technická komise ISO/TC 84 ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 205 zpracovali dokument EN ISO 23907:2012 Ochrana před poraněním ostrými předměty-Požadavky a metody zkoušení-Obaly na ostré předměty.
Tato předloha se stala v březnu 2013 Českou technickou normou ČSN EN ISO 23907 a naše společnost může konstatovat, že nádoby řady MINOR, MEDIUS, MAJOR a AUXIT, které má ve svém výrobním programu, splňují požadavky této normy.