Nástrojárna

Skloubení výroby nástrojů s výrobou výlisků z plastických hmot, umožňuje firmě   YANNICK - Plast s.r.o., pružně reagovat na potřeby zákazníků. Dokážeme vyrobit nástroje a zahájit výrobu výlisků, nebo tyto odzkoušet a simulovat přitom provozní podmínky dle požadavků odběratelů. Firma je vybavena systémem pro konstrukci nářadí AUTOCAD, CAE SYSTÉMY, na které jsou napojeny čtyři stanoviště CNC obráběcích strojů. Firma produkuje kompletní nástroje pro vstřikovací lisy termoplastů, termosetů a pro vyfukovací stroje. Konstrukce nástrojů je řešena v úzké vazbě na normalie firmy HASCO, systém horkých trysek a rozvodů HASCO, SYNVENTIVE, EOC a jiné. Činnost nástrojárny je orientována na konstrukci a výrobu malých a středních vstřikovacích forem o maximálních rozměrech 750 x 510 x 560 mm, do hmotnosti max. 800 kg, které jsou využívané pro aplikaci plastů ve všech oborech průmyslu.

Tuzemským i zahraničním zákazníkům nabízíme:

vývoj a konstrukci vstřikovaných plastových dílů
vývoj a konstrukci vstřikovacích forem
výrobu zkušebních vstřikovacích forem i forem pro sériovou výrobu
opravy a úpravy vstřikovacích forem
vlastní zkušebnu pro odzkoušení nových forem až do uzavírací síly 7500kN
servisní služby
aplikaci plastů ve všech oborech průmyslu

Při navrhování modelů forem, konstruování a programování CNC strojů využíváme následující softwarové vybavení:

SolidWorks  professional
3D konstrukční program pro návrhy a modelování všech částí forem
SolidCAM
Výkonný CAM systém pro programování cnc strojů,plně integrovaný do SolidWorks
Systém ISDN a Odette pro přenos dat ve formátech
CATIA MODEL,EXP,IGES,VDA,STEP,FNES,DXF,DWG
 
Seznam strojního vybavení nástrojárny:
Obrábění CNC stroje pro 3-osé frézování
CNC frézka Cincinnati Arrow VMC 750
CNC frézka AZK HWT D-442 CNC
 
Stroje pro CNC elektroerozivní obrábění
elektroerozivní drátovka Hitachi 203 F2
elektroerozivní hloubička ROBOFORM 20
 
Stroje pro třískové obrábění
soustruh SUI 40
frézka nástrojářská FNGJ40
 
Stroje pro povrchovou úpravu
bruska na plocho BRH 20A a BRH 40A
bruska na kulato 2UD

Samozřejmostí je: plnění objednávek v požadované kvalitě a termínu.